array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Luis_DSC03371-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Luis_DSC03371-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Luis_DSC03371-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Luis_DSC03371-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Luis_DSC03371-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Luis_DSC03371-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Luis_DSC03371-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Luis_DSC03371-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Luis_DSC03371-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Luis Aguilera Production Supervisor--Landscape Maintenance Department
array(5) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Kurt-Website-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Kurt-Website-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Kurt-Website-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Kurt-Website-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-768x768.jpg" } [4]=> array(3) { ["width"]=> int(911) ["height"]=> int(911) ["url"]=> string(67) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website.jpg" } } ===========array(5) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(911) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(911) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(911) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(911) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(67) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Kurt-Website.jpg" ["width"]=> int(911) ["next_break"]=> int(911) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(911) ["percent_width"]=> int(1) } }
Kurt Bartel Senior Horticulturist
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Geof_DSC0224-min-1-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Geof_DSC0224-min-1-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Geof_DSC0224-min-1-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Geof_DSC0224-min-1-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Geof_DSC0224-min-1-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Geof_DSC0224-min-1-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Geof_DSC0224-min-1-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Geof_DSC0224-min-1-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2261) ["height"]=> int(2261) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Geof_DSC0224-min-1.jpg" ["width"]=> int(2261) ["next_break"]=> int(2261) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2261) ["percent_width"]=> int(1) } }
Geofrey Daczyk
Geofrey Daczyk Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Cory_DSC0366-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Cory_DSC0366-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Cory_DSC0366-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Cory_DSC0366-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Cory_DSC0366-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Cory_DSC0366-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Cory_DSC0366-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Cory_DSC0366-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2128) ["height"]=> int(2128) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Cory_DSC0366-min.jpg" ["width"]=> int(2128) ["next_break"]=> int(2128) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2128) ["percent_width"]=> int(1) } }
Cory DeRuyter
Cory DeRuyter Shop Manager
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Erik_DSC8444-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Erik_DSC8444-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Erik_DSC8444-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Erik_DSC8444-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Erik_DSC8444-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Erik_DSC8444-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Erik_DSC8444-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Erik_DSC8444-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2444) ["height"]=> int(2444) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Erik_DSC8444-min.jpg" ["width"]=> int(2444) ["next_break"]=> int(2444) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2444) ["percent_width"]=> int(1) } }
Erik Dyba Irrigation Manager & Madison Branch Manager
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Justin_DSC0304-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Justin_DSC0304-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Justin_DSC0304-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Justin_DSC0304-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Justin_DSC0304-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Justin_DSC0304-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Justin_DSC0304-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Justin_DSC0304-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2544) ["height"]=> int(2544) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Justin_DSC0304-min.jpg" ["width"]=> int(2544) ["next_break"]=> int(2544) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2544) ["percent_width"]=> int(1) } }
Justin Flynn
Justin Flynn Associate Landscape Architect
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Brad_DSC0495-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Brad_DSC0495-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Brad_DSC0495-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Brad_DSC0495-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Brad_DSC0495-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Brad_DSC0495-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Brad_DSC0495-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Brad_DSC0495-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2453) ["height"]=> int(2453) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Brad_DSC0495-min.jpg" ["width"]=> int(2453) ["next_break"]=> int(2453) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2453) ["percent_width"]=> int(1) } }
Brad Frank
Brad Frank Snow Services Manager
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Paul_DSC0243-min-1-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Paul_DSC0243-min-1-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Paul_DSC0243-min-1-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Paul_DSC0243-min-1-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Paul_DSC0243-min-1-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Paul_DSC0243-min-1-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Paul_DSC0243-min-1-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Paul_DSC0243-min-1-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2191) ["height"]=> int(2191) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Paul_DSC0243-min-1.jpg" ["width"]=> int(2191) ["next_break"]=> int(2191) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2191) ["percent_width"]=> int(1) } }
Paul Frank
Paul Frank VP of Landscape Construction
array(8) { [0]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Dan-Fredrichs-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(5192) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-150x150.jpg" } [1]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Dan-Fredrichs-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(13322) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-300x300.jpg" } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Dan-Fredrichs-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(25318) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-480x480.jpg" } [3]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Dan-Fredrichs-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(51026) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-768x768.jpg" } [4]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "Dan-Fredrichs-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(74347) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-1024x1024.jpg" } [5]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "Dan-Fredrichs-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(93599) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-1280x1280.jpg" } [6]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "Dan-Fredrichs-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(109097) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-1366x1366.jpg" } [7]=> array(3) { ["width"]=> int(1702) ["height"]=> int(1702) ["url"]=> string(68) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs.jpg" } } ===========array(8) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(68) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Dan-Fredrichs.jpg" ["width"]=> int(1702) ["next_break"]=> int(1702) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } }
Dan Fredrichs Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffH_DSC0344-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffH_DSC0344-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffH_DSC0344-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffH_DSC0344-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffH_DSC0344-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffH_DSC0344-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffH_DSC0344-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffH_DSC0344-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2492) ["height"]=> int(2492) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffH_DSC0344-min.jpg" ["width"]=> int(2492) ["next_break"]=> int(2492) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2492) ["percent_width"]=> int(1) } }
Jeff Hershberger
Jeff Hershberger Professional Landscape Architect
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Randy_DSC0409-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Randy_DSC0409-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Randy_DSC0409-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Randy_DSC0409-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Randy_DSC0409-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Randy_DSC0409-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Randy_DSC0409-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Randy_DSC0409-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2204) ["height"]=> int(2204) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Randy_DSC0409-min.jpg" ["width"]=> int(2204) ["next_break"]=> int(2204) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2204) ["percent_width"]=> int(1) } }
Randy Hill
Randy Hill Director of Sales
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Wayne-IMG_6170-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Wayne-IMG_6170-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Wayne-IMG_6170-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Wayne-IMG_6170-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Wayne-IMG_6170-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Wayne-IMG_6170-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Wayne-IMG_6170-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Wayne-IMG_6170-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2156) ["height"]=> int(2156) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/02/Wayne-IMG_6170-min.jpg" ["width"]=> int(2156) ["next_break"]=> int(2156) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2156) ["percent_width"]=> int(1) } }
Wayne Hinrichs Southeast Wisconsin Branch Manager
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(48) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-150x153.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(153) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-150x153.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(48) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-300x306.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(306) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-300x306.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(48) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-480x489.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(489) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-480x489.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(48) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-768x782.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(782) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-768x782.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(50) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1005x1024.jpg" ["width"]=> int(1005) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1005x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(50) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1280x1304.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1304) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1280x1304.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(50) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1366x1391.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1391) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1366x1391.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(50) "DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1920x1956.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1956) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1920x1956.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2368) ["height"]=> int(2412) ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-150x153.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-300x306.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-480x489.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(99) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-768x782.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1005x1024.jpg" ["width"]=> int(1005) ["next_break"]=> int(1005) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1005) ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1280x1304.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1005) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1366x1391.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(101) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741-1920x1956.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/11/DSC07967-2-min-scaled-e1580327181741.jpg" ["width"]=> int(2368) ["next_break"]=> int(2368) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2368) ["percent_width"]=> int(1) } }
Dan Klemencic Marketing Manager
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Rob_DSC03381-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Rob_DSC03381-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Rob_DSC03381-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(24) "Rob_DSC03381-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(26) "Rob_DSC03381-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(26) "Rob_DSC03381-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(26) "Rob_DSC03381-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(26) "Rob_DSC03381-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(74) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(74) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2021/02/Rob_DSC03381-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Robert Koprek Landscape Construction Field Supervisor
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Donna_DSC9701-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Donna_DSC9701-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Donna_DSC9701-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Donna_DSC9701-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Donna_DSC9701-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Donna_DSC9701-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Donna_DSC9701-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Donna_DSC9701-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2238) ["height"]=> int(2238) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Donna_DSC9701-min.jpg" ["width"]=> int(2238) ["next_break"]=> int(2238) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2238) ["percent_width"]=> int(1) } }
Donna Landon
Donna Landon Chief Human Resources Officer (MAHR, PHR, SHRM-CP)
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Tom_DSC9995-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Tom_DSC9995-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Tom_DSC9995-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Tom_DSC9995-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Tom_DSC9995-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Tom_DSC9995-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Tom_DSC9995-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Tom_DSC9995-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2557) ["height"]=> int(2557) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Tom_DSC9995-min.jpg" ["width"]=> int(2557) ["next_break"]=> int(2557) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2557) ["percent_width"]=> int(1) } }
Tom Lied
Tom Lied Client Service Representative, CCLP
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC03253-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC03253-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC03253-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC03253-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC03253-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC03253-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC03253-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC03253-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/12/DSC03253-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Daniel Mahoney Associate Landscape Architect
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "JRMcBride_DSC8392-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "JRMcBride_DSC8392-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "JRMcBride_DSC8392-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "JRMcBride_DSC8392-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "JRMcBride_DSC8392-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "JRMcBride_DSC8392-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "JRMcBride_DSC8392-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "JRMcBride_DSC8392-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2480) ["height"]=> int(2480) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JRMcBride_DSC8392-min.jpg" ["width"]=> int(2480) ["next_break"]=> int(2480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2480) ["percent_width"]=> int(1) } }
JR McBride
JR McBride North Shore Production Supervisor
array(8) { [0]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "John-McEntegart-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(5908) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-150x150.jpg" } [1]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "John-McEntegart-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(16583) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-300x300.jpg" } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "John-McEntegart-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(33488) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-480x480.jpg" } [3]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "John-McEntegart-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(72522) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-768x768.jpg" } [4]=> array(6) { ["file"]=> string(29) "John-McEntegart-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(119983) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-1024x1024.jpg" } [5]=> array(6) { ["file"]=> string(29) "John-McEntegart-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(176195) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-1280x1280.jpg" } [6]=> array(6) { ["file"]=> string(29) "John-McEntegart-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(196646) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-1366x1366.jpg" } [7]=> array(3) { ["width"]=> int(1702) ["height"]=> int(1702) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart.jpg" } } ===========array(8) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/10/John-McEntegart.jpg" ["width"]=> int(1702) ["next_break"]=> int(1702) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } }
John McEntegart Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffM_DSC0468-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffM_DSC0468-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffM_DSC0468-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "JeffM_DSC0468-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffM_DSC0468-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffM_DSC0468-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffM_DSC0468-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "JeffM_DSC0468-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2443) ["height"]=> int(2443) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/JeffM_DSC0468-min.jpg" ["width"]=> int(2443) ["next_break"]=> int(2443) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2443) ["percent_width"]=> int(1) } }
Jeffrey Miller
Jeffrey Miller Associate Landscape Architect, Certified Green Roof Professional
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Damien_DSC0280-min-150x158.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(158) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-150x158.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Damien_DSC0280-min-300x316.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(316) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-300x316.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Damien_DSC0280-min-480x506.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(506) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-480x506.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Damien_DSC0280-min-768x809.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(809) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-768x809.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Damien_DSC0280-min-972x1024.jpg" ["width"]=> int(972) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-972x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Damien_DSC0280-min-1280x1349.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1349) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-1280x1349.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Damien_DSC0280-min-1366x1439.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1439) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-1366x1439.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Damien_DSC0280-min-1920x2023.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(2023) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-1920x2023.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2351) ["height"]=> int(2477) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-150x158.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-300x316.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-480x506.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-768x809.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-972x1024.jpg" ["width"]=> int(972) ["next_break"]=> int(972) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(972) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-1280x1349.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(972) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-1366x1439.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min-1920x2023.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Damien_DSC0280-min.jpg" ["width"]=> int(2351) ["next_break"]=> int(2351) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2351) ["percent_width"]=> int(1) } }
Damien Raasch
Damien Raasch Landscape Maintenance Production Manager, CLT
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "ShawnRyan_DSC9841-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "ShawnRyan_DSC9841-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "ShawnRyan_DSC9841-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "ShawnRyan_DSC9841-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "ShawnRyan_DSC9841-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "ShawnRyan_DSC9841-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "ShawnRyan_DSC9841-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "ShawnRyan_DSC9841-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2360) ["height"]=> int(2360) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/ShawnRyan_DSC9841-min.jpg" ["width"]=> int(2360) ["next_break"]=> int(2360) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2360) ["percent_width"]=> int(1) } }
Shawn Ryan
Shawn Ryan CAD/Graphics Services Manager
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Joe_DSC0431-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Joe_DSC0431-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Joe_DSC0431-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Joe_DSC0431-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Joe_DSC0431-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Joe_DSC0431-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Joe_DSC0431-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Joe_DSC0431-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2482) ["height"]=> int(2482) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Joe_DSC0431-min.jpg" ["width"]=> int(2482) ["next_break"]=> int(2482) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2482) ["percent_width"]=> int(1) } }
Joe Schmid
Joe Schmid Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Larry-DSC08251-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Larry-DSC08251-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Larry-DSC08251-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Larry-DSC08251-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Larry-DSC08251-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Larry-DSC08251-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Larry-DSC08251-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(32) "Larry-DSC08251-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Larry-DSC08251-min-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Larry Schmitt Client Service Representative Assistant
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Allan_DSC9679-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Allan_DSC9679-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Allan_DSC9679-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "Allan_DSC9679-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Allan_DSC9679-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Allan_DSC9679-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Allan_DSC9679-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "Allan_DSC9679-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2024) ["height"]=> int(2024) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(72) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Allan_DSC9679-min.jpg" ["width"]=> int(2024) ["next_break"]=> int(2024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2024) ["percent_width"]=> int(1) } }
Allan Schraufnagel Associate Landscape Architect
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "MikeS_DSC9879-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "MikeS_DSC9879-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "MikeS_DSC9879-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "MikeS_DSC9879-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "MikeS_DSC9879-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "MikeS_DSC9879-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "MikeS_DSC9879-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(31) "MikeS_DSC9879-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(82) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MikeS_DSC9879-min-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Michael Seaman
Michael Seaman Professional Landscape Architect
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "Chadwick-DSC07626-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "Chadwick-DSC07626-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "Chadwick-DSC07626-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(33) "Chadwick-DSC07626-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "Chadwick-DSC07626-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "Chadwick-DSC07626-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "Chadwick-DSC07626-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(35) "Chadwick-DSC07626-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(84) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(86) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(83) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2020/01/Chadwick-DSC07626-min-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Chadwick Solamita Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Adam_DSC05347-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Adam_DSC05347-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Adam_DSC05347-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(25) "Adam_DSC05347-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Adam_DSC05347-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Adam_DSC05347-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Adam_DSC05347-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "Adam_DSC05347-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(75) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/Adam_DSC05347-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Adam Sturtewagen Associate Landscape Architect, Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Ryan_DSC0186-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Ryan_DSC0186-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Ryan_DSC0186-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "Ryan_DSC0186-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Ryan_DSC0186-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Ryan_DSC0186-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Ryan_DSC0186-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(30) "Ryan_DSC0186-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2334) ["height"]=> int(2334) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/Ryan_DSC0186-min.jpg" ["width"]=> int(2334) ["next_break"]=> int(2334) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2334) ["percent_width"]=> int(1) } }
Ryan Treleven
Ryan Treleven Client Service Representative, MUP
array(8) { [0]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Adam-Wagner-1-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(6148) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-150x150.jpg" } [1]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Adam-Wagner-1-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(18078) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-300x300.jpg" } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Adam-Wagner-1-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(37707) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-480x480.jpg" } [3]=> array(6) { ["file"]=> string(25) "Adam-Wagner-1-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(80145) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-768x768.jpg" } [4]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "Adam-Wagner-1-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(130081) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-1024x1024.jpg" } [5]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "Adam-Wagner-1-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(179168) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-1280x1280.jpg" } [6]=> array(6) { ["file"]=> string(27) "Adam-Wagner-1-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> int(205727) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-1366x1366.jpg" } [7]=> array(3) { ["width"]=> int(1702) ["height"]=> int(1702) ["url"]=> string(68) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1.jpg" } } ===========array(8) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(76) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(68) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2024/06/Adam-Wagner-1.jpg" ["width"]=> int(1702) ["next_break"]=> int(1702) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(1702) ["percent_width"]=> int(1) } }
Adam Wagner Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC05353-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC05353-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC05353-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(20) "DSC05353-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC05353-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC05353-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC05353-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(22) "DSC05353-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(73) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(70) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2022/04/DSC05353-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
Krystal Wangerin Client Service Representative
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "DRF_DSC9972-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "DRF_DSC9972-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "DRF_DSC9972-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "DRF_DSC9972-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "DRF_DSC9972-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "DRF_DSC9972-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "DRF_DSC9972-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "DRF_DSC9972-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2560) ["height"]=> int(2560) ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-scaled.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(77) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/DRF_DSC9972-min-scaled.jpg" ["width"]=> int(2560) ["next_break"]=> int(2560) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2560) ["percent_width"]=> int(1) } }
David R. Frank CEO/President
array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(38) "MeridithWagner_DSC9750-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(150) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-150x150.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(38) "MeridithWagner_DSC9750-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(300) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-300x300.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(38) "MeridithWagner_DSC9750-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(480) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-480x480.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(38) "MeridithWagner_DSC9750-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(768) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-768x768.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(40) "MeridithWagner_DSC9750-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(1024) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1024x1024.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(40) "MeridithWagner_DSC9750-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(1280) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1280x1280.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(40) "MeridithWagner_DSC9750-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(1366) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1366x1366.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(40) "MeridithWagner_DSC9750-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(1920) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1920x1920.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(2278) ["height"]=> int(2278) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-150x150.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-300x300.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-480x480.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(89) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-768x768.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1024x1024.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1280x1280.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1366x1366.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(91) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min-1920x1920.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(81) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/06/MeridithWagner_DSC9750-min.jpg" ["width"]=> int(2278) ["next_break"]=> int(2278) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(2278) ["percent_width"]=> int(1) } }
Meridith Wagner
Meridith Wagner Client Service Representative

People, not pictured

array(9) { [0]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "CTA_Recruiting-1-150x42.jpg" ["width"]=> int(150) ["height"]=> int(42) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-150x42.jpg" } [1]=> array(5) { ["file"]=> string(27) "CTA_Recruiting-1-300x84.jpg" ["width"]=> int(300) ["height"]=> int(84) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-300x84.jpg" } [2]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "CTA_Recruiting-1-480x134.jpg" ["width"]=> int(480) ["height"]=> int(134) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-480x134.jpg" } [3]=> array(5) { ["file"]=> string(28) "CTA_Recruiting-1-768x214.jpg" ["width"]=> int(768) ["height"]=> int(214) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-768x214.jpg" } [4]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "CTA_Recruiting-1-1024x285.jpg" ["width"]=> int(1024) ["height"]=> int(285) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1024x285.jpg" } [5]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "CTA_Recruiting-1-1280x357.jpg" ["width"]=> int(1280) ["height"]=> int(357) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1280x357.jpg" } [6]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "CTA_Recruiting-1-1366x381.jpg" ["width"]=> int(1366) ["height"]=> int(381) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1366x381.jpg" } [7]=> array(5) { ["file"]=> string(29) "CTA_Recruiting-1-1920x535.jpg" ["width"]=> int(1920) ["height"]=> int(535) ["mime-type"]=> string(10) "image/jpeg" ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1920x535.jpg" } [8]=> array(3) { ["width"]=> int(5833) ["height"]=> int(1625) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1.jpg" } } ===========array(9) { [0]=> array(10) { ["media_query"]=> int(0) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-150x42.jpg" ["width"]=> int(150) ["next_break"]=> int(150) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> int(0) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [1]=> array(10) { ["media_query"]=> int(150) ["url"]=> string(78) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-300x84.jpg" ["width"]=> int(300) ["next_break"]=> int(300) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(150) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [2]=> array(10) { ["media_query"]=> int(300) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-480x134.jpg" ["width"]=> int(480) ["next_break"]=> int(480) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(300) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [3]=> array(10) { ["media_query"]=> int(480) ["url"]=> string(79) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-768x214.jpg" ["width"]=> int(768) ["next_break"]=> int(768) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(480) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [4]=> array(10) { ["media_query"]=> int(768) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1024x285.jpg" ["width"]=> int(1024) ["next_break"]=> int(1024) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(768) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [5]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1024) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1280x357.jpg" ["width"]=> int(1280) ["next_break"]=> int(1280) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1024) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [6]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1280) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1366x381.jpg" ["width"]=> int(1366) ["next_break"]=> int(1366) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1280) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [7]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1366) ["url"]=> string(80) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1-1920x535.jpg" ["width"]=> int(1920) ["next_break"]=> int(1920) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1366) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } [8]=> array(10) { ["media_query"]=> int(1920) ["url"]=> string(71) "https://davidjfrank.com/wp-content/uploads/2019/01/CTA_Recruiting-1.jpg" ["width"]=> int(5833) ["next_break"]=> int(5833) ["ratio"]=> bool(false) ["acceptable_h"]=> int(0) ["acceptable_w"]=> float(1920) ["max_image_width"]=> int(999999) ["image_full_width"]=> int(5833) ["percent_width"]=> int(1) } }

OUTDOORS. HANDS-ON. Start your new career today

Join Our Team